Naše cíle

  • Zajištění edukační činnosti diabetiků a jejich okolí, tvorba edukačních materiálů.
  • Prosazování využití moderních technologií v léčbě DM1.
  • Pořádání edukačních pobytů a výletů pro diabetiky a jejich rodiny.
  • Poskytování ekonomické podpory diabetikům.
  • Zabraňování diskriminaci diabetiků při výběru povolání a přípravy na ně a při účasti na kulturních, sportovních a ozdravných akcích.
  • Pořádání kulturních a sportovních akcí pro diabetiky.
  • Provoz českého free-hostingu s aplikací NightScout.

FOLLOW @ INSTAGRAM