Ahoj! Vítám Vás na mých stránkách!

Jsem Diakobraz, a proč jsem se narodil? Všichni víte, že život s diabetem je tak trošku pichlavý. Stejně jako já… A já bych vám rád poskytoval obrazy o životě s diabetem 1. typu. A čím se chci zabývat dále?

Rád bych pomáhal novým i stávajícím diabetikům nebo jejich rodinným příslušníkům. Mám zkušenost a vím, jak moc jsem ze začátku potřeboval tolik cenné informace. Rád bych byl podporou pro ty, kteří se ocitli na startovní čáře nebo každý den bojují s DM1 a zmateně hledají ucelené informace. Chci také pomoci blízkým pacientů s DM1 pomoci adekvátně reagovat na akutní situace, které mohou nastat při léčbě DM1 (naučit se řešit hypoglykemii, hyperglykemii, orientovat se v jídle, poskytnout první pomoc v bezvědomí u diabetika). Bohužel média jsou plná mylných informací a mě děsí to, že by mohl někdo píchnout diabetikovi v hypoglykemii inzulín v domnění, že mu pomáhá.

Chci se zaměřit na následující okruhy:

Přednášky – týkající se DM1, pomůcek, novinek v léčbě, efektivní využití senzorů, aktivace Nightscout, pomoci se orientovat v technických novinkách na trhu. Přednášky chci koncipovat jednak pro laickou veřejnost, také pro samotné diabetiky a rodinné příslušníky, časem bych rád poskytoval školení školským zařízením i různým zájmovým útvarům. Bohužel v této oblasti jsou značné rezervy a učitelé a lektoři se bojí pracovat a přijímat diabetické děti. Zajištoval jsem již několik přednášek. Velmi úspěšná byla přednáška na zřízení NS a v kombinaci s OpenAps, kterou nám poskytnul Ing. Miloš Kozák. Dále také přednáška Mgr. Tomáše Koblase, který nám zase dává naději, že naše děti a dospělí s DM1 budou moci jednou žít normální život. Velmi přínosná byla také přednáška Mudr. Obermannové o moderní léčbě DM1 u dětí (záznam ze všech těchto našich přednášek je dostupný online z našich dočasných webových stránek).

Recepty – jsem si vědom, že receptů je všude hodně, jejich obrovskou nevýhodou je, že bohužel nejsou nikde „přepočítány“ do VJ nebo do množství sacharidů. Chtěl bych tedy vytvořit souhrn receptů, které by usnadnily vaření diabetikům nebo jejich rodinným příslušníkům, pro které je toto zpočátku velmi těžké. Chci také diabetiky seznámit s různými vychytávkami, jak snížit glykemické indexy potravin. Chci také diabetiky seznámit s jinými plodinami, než jsou jen brambory a těstoviny a pomoci jim se zorientovat v méně známých přílohách.

Videa – chci se zaměřit na videa typu „lifestyle“ – jak nastřelit senzory, jak je efektivně využívat senzor – využívat např. sugr surfing, protože pasivní využívání senzoru (nereagovat na trendy) je velmi neefektivní a poškozující zdraví. Mnoho rodičů má obavu, jak nastřelit senzor. Mnoho rodičů také nedokázalo píchnout Glukagen jako první pomoc v hypoglykemickém koma. Proto myslím, že má práce by měla smysl a chceme zábavnou formou edukovat veřejnost.

Nightscout.cz – v budoucnosti bych rád zprovoznil server, kde by mnoho rodičů mohlo vidět glykemie svých dětí na dálku a pomohl tak integraci dia dětí do škol a školek.

Pomoc potřebným – velmi mě mrzí, že v dnešní době existují děti, studenti, dospělí, kteří si nemohou dovolit využívat k léčbě technické novinky (senzory apod.). Těmto bych rád tuto možnost poskytl formou daru.

Organizování setkání lidí s DM1 – v jednotě je síla, a také podpora, proto bych se rád věnoval také společným činnostem, výletům, školícím víkendům. Sdílená starost je menší starost.

Organizování dětských akcí – diabetické děti jsou bohužel velmi diskriminovány. Často nejsou přijímány do kroužků. Chtěl bych rodičům ušetřit chvíli klidu a poskytnout jim vědomí, že se o jejich děti dokáže někdo postarat a navíc jim zpestřit program.

Outdoorová edukační hra pro malé diabetiky – je potřeba děti hravou formou poznat svou nemoc. Zkusíte to se mnou?

Edukace široké veřejnost – zvýšit informovanost o specifitě DM1 oproti obecným milným předpokladům platící pro DM2. Naučit je správně reagovat na krizové situace.

Doufám, že zde naleznete to, co hledáte. Budu se těšit, že se tu budeme vídat! Mějte se krásně!

Váš bodlináč

FOLLOW @ INSTAGRAM